Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uskutečněné akce

Advent plný křídlení v Gongu

Ve čtvrtek 29. listopadu, od 15 hodin  se v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnil XIII. ročník charitativního projektu nazvaného Advent plný KŘÍDLENÍ Jde o unikátní projekt, který se rozrostl do festivalových rozměrů a který nemá v ČR obdobu. Během jediného dne se představilo 50 neziskových organizací z celého Moravskoslezského kraje, které se věnují a pomáhají více než 85 tisícům osobám s handicapem. Naše středisko nechybělo ani letos.

img_20181129_154846.jpg

 
 

 

Kreativ Ostrava

Výtvarné dílničky, tvořivé workshopy, kreativní nápady a inspirace, ukázky výtvarných technik -  to vše jsme zažili na podzimní výstavě KREATIV Ostrava 2018 dne 9.11. na Černé louce v Ostravě.

20181109_102917.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život bez bariér

Cílem výstavy je, jak lze pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak se zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života, integrace do společnosti ve všech sférách jejich činnosti. Naši klienti si měli možnost vyzkoušet různé techniky pomoci v oblasti péče o handicapované.

20181109_112251.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropské dny handicapu - turnaj v Boccie

Boccia je výborná hra pro všechny, bez rozdílu postižení. Rozvíjí koncentraci, schopnost počítat, rozlišit barvy, taktizovat a vzájemně komunikovat. Zároveň má velký náboj, do posledního míčku se téměř neví, kdo zvítězí. Účastníci byli nadšeni, vedoucí družstev maximálně spokojeni. Stupně vítězů nebyly v tomto případě tím nejdůležitějším. Přesto se sluší zmínit, že první příčku obsadil ABAK – počítadlo, na druhém místě stanuli domácí borci SŠ prof. Zdeňka Matějčka a třetí pozici vybojovali Chachaři Ostrava. Každý z účastníků převzal z rukou ředitele pořádající školy Radovana Maresze drobné dárky, všichni tři vítězové pak navíc profesionální sadu pro rozhodčí a počítadlo na bocciu.

 

20181004_edh_mg_7767.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariánské léto

Nejenom letní měsíce, ale i září nás překvapuje teplým a slunečným

počasím. Nechybí ani občasný deštík a tak není divu, že se letos

houbám opravdu daří. Mariánské léto jsme si naplno užívali v lese.

img_0813.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Art and Science 

 V kampusu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava se ve čtvrtek uskutečnil čtvrtý ročník festivalu Art and Science, kterého jsme se letos účastnili i my. Festival začal v 9.00 a mohli jsme se vyzkoušet například vstup do virtuální reality nebo si zatelefonovat pomocí světelných paprsků. Nechybělo laserové bludiště nebo nejrůznější pokusy.20180906_100855.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180906_102028.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTO NÁS BAVÍ

Vodní radovánky

img_2095.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            a něco dobrého k zakousnutí

img_2099.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní osvěžení

20180717_102901.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravská  radnice

20180724_092416.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičské muzeum,  Železniční muzeum

20180710_105232.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180711_100135.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180710_104600.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pustkovec, Třebovice

20180703_095649.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180703_093447.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20180703_093522.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2018

Dne 21. června proběhla jako každý rok v našem stacionáři Zahradní slavnost. Letos se nesla v duchu hudebním. Ani letos nechybělo vystoupení Porubských trubačů. Děkujeme tímto vedoucímu - panu Zatloukalovi za skvělé vystoupení. K pohodě taktéž přispěli hudebníci z cimbálové skupiny, kteří nám hráli pro " dobré trávení " při konzumaci grilovaných specialit.  Dobré jídlo a skvělá muzika nás provázela celým dopolednem.

img_2082.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR-JUNIOR-HENDIKEPIÁDA 2018

Původní myšlenkou této akce, která byla zahájena v roce 2008, bylo spojit světy třech skupin: seniorů, dětí a hendikepovaných. XI.  ročník se uskutečnil v pátek 1.6.2018 na zahradě DPS Astra. Tříčlenná družstva složená z dětí z družiny Základní školy na Porubské ulici, klientů Střediska pracovní rehabilitace a porubských seniorů plnila zadané úkoly na jednotlivých stanovištích. Z prvotních setkání se stala tradice. Tato akce je stále zajímavá, zábavná a obohacující.

img_2036.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž z akce najdete na stránkách  https://player.vimeo.com/video/274695806#t=3m2s.

Stonožkový dvojboj 2018    stazeny-soubor.jpg

V květnu jsme se opět zúčastnili turnaje v Bowlingparku Ostrava, jehož pořadatelem bylo sdružení Stonožka. Každoročně soutěžíme v bowlingu a minigolfu. Protože nám letos počasí moc nepřálo, odpadl turnaj v golfu, který byl nahrazen vědomostními hrami. Obsadili jsme krásné 3.místo.  Turnaj se nám jako každý rok líbil. Všichni jsme si to náramně užili, a těšíme se na příští ročník.

 

Pomáháme potřebným

stazeny-soubor.jpg

 

 

SPR–denní stacionář o.p.s. úspěšně pokračuje ve spolupráci se společnosti  MOMENT ČR o.p.s., která je více známá pod názvem Charity Shops.

img_1922.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva protidrogového vlaku

Dne 4.4.2018 jsme měli možnost navštívit „Protidrogový vlak „, který zastavil na nádraží Ostrava-Svinov. Ostrava byla jedním z 12 míst České republiky, kde se lidé mohli nekonvenčním způsobem seznámit s problematikou drogové závislosti.

Prezentace probíhala  v sedmi vagónech, které simulovaly různá prostředí – od vězeňské cely až po drogové doupě. Postupně jsme se seznamovali s pravdivým příběhem mladých lidí, kteří se dostávají do bludnéhokruhu drogově závislých a stávají se  z nich zloději a dokonce i vrazi.

Způsob jakým je celá problematika prezentována je zajímavý nejen pro mladé lidi, ale i pro starší generaci. Je to přesvědčivé svědectví o nebezpečí užívání drog a donutí všechny se nad touto problematikou zamyslet.

vlak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli jsme u toho

20.března 2018 se zástupci SPR zúčastnili odborné konference " Ochrana lidské důstojnosti ", která se uskutečnila v konferenčním sálu VOŠS sociální, Zelená 40A,  v Moravské Ostravě. Akce proběhla  pod záštitou hejtmana MSK prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc a náměstka hejtmana MSK Mgr. Stanislava Folwarczného.

Program byl zajímavý, zejména nás zaujaly příspěvky, které přednesli: doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc. PF UP Olomouc, Mgr. Anna Šabatová Veřejná ochránkyně práv,  Mgr. Jan Mochťák Úřad vlády, odbor pro sociální začleňování,  Mgr. Bc. Irena Drijáková, DiS. KÚ MSK, odbor sociálních věcí .

 

Únor bílý - nás posílí

Olympijský festival 2018 byl v Ostravě zahájen 9. února. Sportoviště Olympijského festivalu jsou denně otevřena od 9.00 hodin. Uvítali jsme tuto možnost a v pátek 18.února  jsme se i my vypravili do centra dění. Bohužel, hlavní  lákadlo - Korejská vesnička na Masarykově náměstí nebyla v avizovaný čas právě v provozu. Náladu nám to nepokazilo,a tak jsme se vydali na prohlídku sportovišť, upraveného centra a nábřeží. Polodenní výlet se nám vydařil, a všichni jsme se spokojeně vraceli zpět do SPR, kde na nás již čekal chutný oběd.

 

img_1840.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky s opatrovníky

Dne 14.2.2018 proběhla v denním stacionáři schůzka s opatrovníky, kde se mimo jiné hodnotilo zapojení opatrovníků v programu KÚ MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“.Opatrovníci zhodnotili účast na seminářích, které si sami vybrali dle svého zájmu a potřeb a to opakovaně  Mgr. Zuzanu Durajovou ( právničkou). S jejími semináři byli nadmíru spokojeni. V letním období se uskutečnil i vícedenní pobyt pro opatrovníky a to na Bílé, v hotelu Pokrok. Opatrovníci ocenili seminář a cvičení pod vedením Bc. Dobromily Kristofory, nabídku hotelu i asistenty, kteří zajišťovali program pro jejich děti. Dále se jim líbily workshopy tématicky zaměřené na dané období ( vánoční dílny). Skupina se zabývala možností uskutečnit ještě jeden seminář nebo workshop. V tomto opatrovníci nebyli jednotní a proto jim byl ponechán čas na rozmyšlení. Své podněty budou následně sdělovat koordinátorovi skupiny, který navrhne další možnosti uskutečnění. Dále bylo opatrovníkům nabídnuta možnost zúčastnit se jarního pobytu v Beskydském H-resortu, které bude pořádat SPMP Ostrava v rámci stejného projektu. Opatrovníci projevili zájem zúčastnit se tohoto pobytu. 

V rámci denního stacionáře byli opatrovníci seznámeni s akcemi, které klienti v nejbližší době navštíví ( Olympijský festival,výstava v Galerii umění, návštěva muzea). V jarních měsících je plánována návštěva  Planetária a kina Cinestar. Pravidelné akce budou i nadále probíhat podle časového harmonogramu.

SPMP Ostrava, zastoupené panem Otou Masnicou, nabídlo našim opatrovníkům možnost využívat plavání v krytém bazénu na SŠ Z.Matějčka, a to každé druhé úterý od 9-10,00 hodin. Vše potřebné zajišťuje již zmíněná organizace.

 

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Toto motto si vzali za své zaměstnanci a dobrovolní pracovníci Střediska pracovní rehabilitace.

17. ledna absolvovali naši zaměstnanci seminář Alternativní  komunikace, pořádaný vzdělávacím zařízením AKADEMIA CZ Ostrava. Lektorka přítomné nejdříve seznámila s teorii dané problematiky –  zejména se věnovala komunikačním  metodám a postupům, využitím pomůcek, piktogramů, sociálnímu čtení apod. Další část kurzu byla věnovaná praktickým cvičením a nechyběly i odpovědi na konkrétní dotazy z praxe. 

img_20180117_133432.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravená středisková zahrada  skýtá  možnost zábavy nejen v létě, ale i v zimě. Naši klienti využívají každou příležitost k venkovním aktivitám, tzn. v neposlední řadě  i k  „zimním radovánkám“.

img_20180123_093526.jpg

 

 

 

 

 

Příspěvky

Uskutečněné akce v roce 2017

31. 12. 2017

 

Uskutečněné akce v roce 2016

31. 12. 2016

 

Uskutečněné akce v roce 2015

31. 12. 2015

 

Uskutečněné akce v roce 2014

31. 12. 2014