Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uskutečněné akce 2011

  

 Vánoční trhy  Ostrava – Masarykovo náměstí

trhy.jpgRovněž v  letošním roce se SPR zúčastnilo Vánočních trhů, které již tradičně probíhají na Masarykově náměstí. Ve dnech 12. a 13. 12. 2011 jsme zde jako mnoho dalších ostravských neziskových organizací prezentovali výsledky pracovního zácviku našich zdravotně postižených klientů. Velmi nás potěšil zájem ostravské veřejnosti  o výrobky naši klientů. Bylo vidět, že i přes obtížnou dobu, spěch, není problematika zdravotně postožených lidem lhostejná. Tím lépe se nám bude pracovat i nastávajícím roce 2012.

 
 VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

3.12.2011  proběhl XVI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením. Sportovní tým SPR Chachaři i letos dosáhl na medailové umístění. BLAHOPŘEJEME !
stolni.jpg
 

ABILYMPIÁDA V SPR OSTRAVA
Abilympiáda je soutěž  zručnosti, pracovních dovedností duševních schopností zdravotně postižených.
abylimp.jpg1.12.2011 proběhla  v prostorách SPR – DS ABILYMPIÁDA s mottem:
 
„Já Vám ukážu, že to dokážu“
Od rána vládla příjemná atmosféra, soutěžící byli disciplinovaní, plně se soustředili a podali dobré výkony.
Soutěžilo se již tradičně v oblasti gastronomie, v tvůrčích a sebeobslužných činnostech

 
ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ 2011
Motto: „ Andělé jsou letos rodu mužského…“
advent1.jpgV pondělí 28. listopadu 2011 se v ostravské Bonver Aréně (dříve hale Tatran) uskutečnil od 15 do 21 hodin již šestý ročník komunitní a dobročinné akce na podporu místních neziskových organizací
Jejím hlavním cílem bylo představit a podpořit místní neziskové organizace. Za anděly jsou považováni všichni ti, kteří svou účastí jakkoliv podpoří jejich každodenní úsilí a činnost. Organizátorem bylo občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava za podpory řady partnerů z různých sfér a činností. Patří mezi ně již tradičně také GVU Ostrava a mediální partner Český rozhlas Ostrava.
Rovněž naše Středisko pracovní rehabilitace se této akce zúčastnilo sa prezentovalo výsledky naší práce s klienty a jejich výrobky.
 

VIII.ročník krajského přeboru v bowlingu
Dne 9.11.2011 se uskutečnil krajský přebor v bowlingu, kterého se zúčastnilo celekem bowling.jpg18 sportovních klubů z celého Moravskoslezského kraje. Turnaj probíhal v soutěživém duchu, všichni aktéři byli příjemně naladěni, sportovní atmosférou příjemně ovlivněni.
Tato velká sportovní akce proběhla pod záštitou KV SPMP MSK, s finanční podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Celková účast na akci : 95 osob = 54 závodníků, 20 doprovodů , 5 organizátorů,
15 hostů + diváků .
O sportovce, jejich doprovod i hosty bylo po celou dobu dobře postaráno ( teplý oběd; každé soutěžící družstvo obdrželo pohár a drobné upomínkové dary; hráči pak Účastnický list a medaili; navíc byli odměněni nejlepší hráči z řad mužů a žen).

 

Na okresní konferenci SPMP v Brně

Ve dnech 4. - 5.11.2011 proběhla pod záštitou městské organizace SPMP  Brno brno.jpgkonference, která hodnotila 40.letou práci městské organizace.
Za Okresní organizaci SPMP a SPR – denní stacionář Ostrava se tohoto slavnostního setkání zúčastnili 4 zástupci.  4.11.2011 se po slavnostním zahájení uskutečnilo prvotní setkání delegátů v sídle Veřejného ochránce práv, další den se pokračovalo v hotelu Gregor v Modřicích. Přínosem tohoto dne byly workshopy pro odborníky a lidi s MP. Konference probíhala v příjemné atmosféře a zástupci Ostravy přejí členům SPMP Brno hodně úspěchů do dalších let a hlavně dořešení legislativy, která bude přínosem našim občanům s mentálním postižením.

 

Říjen   2011 - měsíc vzdělávání
V průběhu měsíce října proběhly pod garanci SPR Ostravy odborné semináře, určené pro pracovníky zařízení, rodiče a rodinné příslušníky lidí se zdravotním postižením, členy SPMP ČR  a další veřejnost -zájemce o problematiku lidí s handicapem
1)    Práce se zdravotně postiženými v praxi
2)    Zvyšování kvality v sociálních službách
3)    Přehled aktuální legislativy
4)    Úvod do problematiky týrání a zneužívání : syndrom CAN
     Semináře byly doplněny  worshopem na téma:  
Volnočasové aktivity   jako cesta k osamostatňování lidí s mentálním postižením
LEKTORSKÝ  TÝM :
Mgr. Karin Vráblová – dlouholeté zkušenosti v oblasti sociální práce, praxe na soc.odboru KÚ MSK, lektor, poradce, inspektor kvality práce v sociálních službách
Bc. Dobromila Kristofory – dlouholetá praxe, pedagogická  způsobilost, učitelství na SOŠ, VOŠ zdravotnické, nyní vyučuje na Ostravské univerzitě.
PhDr. Jarmila Valoušková – psycholog se 40-ti letou praxí,v současné době vedoucí a současně psycholog Centra pro rodinu a náhradní péči při Fondu ohrožených dětí.

vzdelavani.jpg

 
Rehabilitační pobyt  Bílá – hotel Pokrok
17.9. – 23.9.2011

Ve dnech 17.9. – 23.9.2011 byl uskutečněn ozdravný rehabilitační pobyt klientů denního stacionáře Střediska pracovní rehabilitace. Zúčastnilo se ho celkem 35 osob: 31 ostravských uživatelů sociálních služeb, kterým se věnovali čtyři zaměstnanci SPR – denního stacionáře Ostrava.
pobyt1.jpgCílem této akce bylo zejména upevnění psychického a fyzického zdraví, rozvoj pohybových schopností lidí s mentálním postižením. V průběhu ozdravného pobytu byla ze strany doprovodu věnována zvýšená pozornost nácviku osamostatňování, sebeobsluhy, soběstačnosti. Účastníci pobytu měli k dispozici mikrobus, který využili k poznávacím výletům do okolí : Horní Bečva,Rožnov. Několik členů SK Chachaři se  v tomto čase zúčastnilo sportovního utkání ve stolním tenisu ve Frýdku - Místku. Průběžně probíhalo i střediskové sportovní zápolení v různých disciplínách, které bylo na závěr vyhodnoceno a oceněno drobnými cenami. Nechyběl ani tradiční disco program a závěrečné opékání párků.Na závěr ozdravného rehabilitačního pobytu proběhlo hodnocení akce samotnými účastníky, kdy se jednotlivci vyjádřili k průběhu RP, získání nových, procvičení již zvládnutých dovedností vlastních i kamarádů.  
Lze konstatovat, že rehabilitačně ozdravný pobyt zcela splnil svůj účel. U všech klientů došlo k upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy  a  k celkové regeneraci tělesné schránky.
    Stravování bylo na požadované úrovni, strava byla poskytovaná 5x denně, z toho 2x denně bylo teplé jídlo.Ubytování odpovídalo daným potřebám klientů, bylo zde vše potřebné pro klidné prožití pobytu. Hygienické podmínky na dobré úrovni, vše bylo denně čisté, velká pozornost kladena na čistotu WC a koupelny.
 
Září  2011

kondice.jpgJeště jsme se ani nerozkoukali po dovolené, a už nás čeká příprava na podzimní rehabilitační pobyt. Využíváme možnosti návštěvy nově zřizeného sportovního areálu v zahradních prostorách CVŠ na ul. O.Jeremiáše a vylepšujeme si fyzickou kondici.Musíme konstatovat, že se sportovní areál mimořádně povedl a nám byla dána možnost tento areál navštěvovat v průběhu celého roku
 

Prázdninový provoz

Po návratu z malé Morávky je zahájen prázdninový provoz. Tentokrát měsíc červenec probíhal jako ryze pracovní, kdy jsme se zaměřili na interiér a provedli sami nutné malé opravy, MMO zajistil výměnu vodovodních trubek, které již měly za sebou své nejlepší období, tzn. zcela zrezavěly a dosloužily.
    Pár dnů zaslouženého odpočinku v rodinném zázemí ……..  a opět hurá do práce ! Chystají se písemnosti pro klienty, myjí okna, přestavuje nábytek, vymýšlí nové pracovní náměty.

 
Rehabilitační pobyt klientů Střediska pracovní rehabilitace Malá Morávka Karlov 7, Penzion EMA 4.7. – 10.7.2011
Ozdravný rehabilitačně-rekondiční pobyt klientů Střediska pracovní rehabilitace – denního stacionáře proběhl ve dnech 4.7. – 10.7.2011. Zúčastnilo se ho celkem 26 dotovaných osob.
pobyt.jpgPlán činností na tuto akci byl předem zpracován a schválen vedoucím pobytu, rovněž tak program týdenního pobytu . Rehabilitační pobyt byl zaměřen zejména na osamostatňování lidí s mentálním postižením, na péči o vlastní osobu,procvičování a upevňování sociálně terapeutických činností.
Doprovázející perzonál, odborní pracovníci  SPR – DS denně sledovali a vyhodnocovali dosažený  stupeň samostatnosti jednotlivých účastníků pobytu. Lze konstatovat, že rehabilitačně ozdravný pobyt 100% splnil svůj účel . Bylo zjištěno, že v průběhu týdne došlo k celkovému zdravotnímu stavu,  ke zlepšení v komunikaci,dodržování hygienických návyků, sebeobsluze. Stmelil se kolektiv klientů, zlepšily se vzájemné vztahy, účastníci získali větší pocit sounáležitosti. Pobyt v horském prostředí rovněž přispěl k celkové regeneraci fyzických schopností.
Stravování rehabiliačního pobytu bylo po celou dobu přiměřené, strava podávána 5x denně, z toho 2x denně bylo teplé jídlo ( oběd, večeře ). Jídelníček vhodně sestaven, nechybělo ovoce ( svačinky ) a pitný režim byl důsledně dodržován.
Ubytování účastníků odpovídalo potřebám cílové skupiny : chatky s hygienickým příslušenstvím (WC, koupelna), odpočinkovou terasou, pokoje pro dvě až čtyři osoby. K dispozici jsme dostali  i další prostory, které umožnily zdárné prožití pobytu: jídelna, altán s krbem, ohniště, hřiště.
Představy všech zúčasněných klientů i doprovodů splnily své očekávání.
 
LEGENDÁRNÍ  INDIÁNSKÉ KMENY – HISTORIE OŽÍVÁ
Dne 13.6. 2011 jsme navštívili výstaviště Černé louky , kde probíhala výstava  historie indian.jpgindiánských kmenů .Je dobré podotknout, že veškeré materiály a exponáty pocházejí ze soukromé  sbírky .Výstava nás zavedla do roku okolo 1800, postupně jsme shlédli dobové oblečení , zbraně a líčení indiánů . Dozvěděli jsme se , že už tehdy  indiáni rozlišovali svou náladu – smutnou , veselou nebo bojovnou a podle toho jejich líčení také vypadalo .
V další místnosti jsme mohli vidět život bělochů – traperů , kteří s indiány obchodovali nebo žili v jejich blízkosti . Také zde byly různé malby , knihy a nástroje k obživě . K tomu všemu jsme měli prohlídku doprovázenou průvodcem s odborným výkladem , mohli jsme si potěžkat tomahavk , zastřílet z luku nebo si vyzkoušet čelenku náčelníka . Všem se výstava líbila a je škoda , že možnosti města Ostravy nedovolí rozšíření prostor a tím umožnit vystavení dalších zajímavých expozic .  
 
Senior-junior-handicap olympiáda konaná dne 10.6.2011
senior.jpgV areálu Domu s pečovatelskou službou Astra se uskutečnil 4.ročník této olympiády. Akci pořádal ÚMOb Ostrava-Poruba. Středisko bylo zastoupeno 12-ti klienty, kteří nás úspěšně reprezentovali. Pro všechny zúčastněné si naši klienti připravili zábavu a zatancovali country tance. Nálada byla skvělá, počasí nádherné a všichni soutěžící se skvěle bavili.
 
Mezinárodní setkání sportovců v Katowicích
12.5. – 14.5.2011

Klienti Střediska pracovní rehabilitace, reprezentanti Sportovního klubu Chachaři se polsko.jpgzúčastnili Mezinárodního setkání sportovců v polských Katowicích, kde proběhly soutěže v různých sportovních disciplinách. SK Chachaři bylo zastoupeno čtyřmi závodníky, kteří si z tohoto sportovního klání přivezli celkem 6 medailí: 1 zlatou, 1 stříbrnou medaili ( stolní tenis ), 2 bronzové medaile ( bocca ) a 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili za bowling.     Ubytování bylo zajištěno v Chorzowie v hotelu Skaut. O účastníky tohoto 1.ročníku mezinárodních sportovních soutěží bylo po celou dobu dobře postaráno. Pro zahraniční účastníky byl navíc zajištěn i doprovodný odpolední program – návštěva Aqua bazénu, ZOO.
 
„CHCEME ŽÍT S VÁMI“ – PRAHA 19.4.2011
Šestnáctý ročník největší charitativní akce u nás Chceme žít s vámi se uskutečnil v úterý 19. dubna 2011 v pražské O2 aréně. Velkolepý koncert tradičně pořádala praha.jpgNadace Nova ve spolupráci s televizí Nova. Dvouhodinový program, plný oblíbených hvězd, si naplno užilo více než 6500 handicapovaných dětí i dospělých z celé České republiky.
Ve 14 hodin přivítal generální ředitel televize Nova Jan Andruško účastníky akce a poté program odstartovali moderátoři Snídaně s Novou. Během následujících dvou hodin se na pódiu vystřídali oblíbení interpreti: Heidi Janků, Ewa Farna, Tomáš Klus, Ilona Csáková, Petr Kolář, Janek Ledecký, Michal David a skupiny Gipsy.cz, Hamleti a Maxim Turbulenc. Společnou píseň zazpívali také finalisté druhé řady největší pěvecké reality show Česko Slovenská SuperStar, na pódiu nechyběla ani jejich porotkyně Helena Zeťová.
Pro všechny zúčastněné byl koncert krásným zážitkem a pozitivním signálem, že i v dnešní uspěchané době se najde čas pro dobrou věc.
 
 VIII.ročník  Krajské olympiády v kuželkách
pro osoby s mentálním postižením  MSK

Dne 12.4.2011 se mezi sebou utkali sportovci - kuželkáři z celého MSK na kuzelky.jpgVIII.ročníku Krajské olympiády v kuželkách, která se uskutečnila v rámci projektu KO SPMP MSK Sport pro každého  v Zábavním centru Zuzana v Ostravě – Porubě. Pořadatelem turnaje byl SK Chachaři ze Střediska pracovní rehabilitace Ostrava.
Cílem Sportovní olympiády – Krajského přeboru  je podpora sportovních činností lidí s mentální retardací ( MR ) a zlepšení kvality jejich života. Na realizaci tohoto projektu přispěl Krajský úřad Moravskoslezského kraje formou grantu pro KO SPMP MSK.; další finanční prostředky či věcné ceny poskytla fa ABB, SMO, MěO Poruba, Pekařství Boček, společnost RAPPA, Rádio Orion, Reed Bool. Generálním sponzorem tohoto sportovního klání se stala fa Elvin prodej.
I letošní účast závodníků byla nad očekávání velká – soutěžilo celkem 22 čtyřčlenných smíšených družstev z různých částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ze zařízení pečujících o lidi s MR, z toho 3 družstva zdravých sportovců :
Sportovní klub Chachaři Ostrava, SK SOŠ Abak - Počítadlo, SK Žijeme, SK Polárka SPMP Bruntál, SK Liščina, Stonožka Ostrava,SK Sluníčko „Čtyřlístek – Barevný svět“, SK Buřinka Rýmařov, Domov Anénská Frýdek – Místek, SK Šumperk – Pomněnka,  SK Nováci Město Albrechtice, SK Kameňáci- Kroky-Prapos, SK Medvědi a sportovci z Fa ABB. Některé sportovní kluby vyslali více družstev, jiné přijely i s doprovodem fanoušků. Každý hráč měl k dispozici 10 x 2 hody, které byly sčítány a posléze vyhodnoceny. Soutěžilo se o poháry družstev i o nejlepší nához jednotlivce ( pohár obdrželi všichni, rozdíl byl ve velikosti - dle umístění ).
Pozdrav sportovcům s přáním dobré zábavy a sportovních úspěchů předali prostřednictvím hlavních organizátorů : Libor Chojka – ředitel společnosti ELVIN prodej s.r.o. a Ing. J.Boček. Osobně přivítali nebo předávali ceny hosté : místostarosta MěO Poruba pan Jan Dekický, zástupci rádia Orion a firmy ABB Ostrava.
Krajská olympiáda v kuželkách probíhaha jako každoročně ve zdravém sportovním duchu, kamarádském naladění – všichni si navzájem fandili, radovali se ze získání bodů, podařených hodů svého družstva, ale i z úspěchů kamarádů z ostatních sportovních klubů. Účast i letos předčila očekávání: 90 soutěžících (včetně 2 náhradníků z Rýmařova ) + 25 doprovodů + 26 diváků + organizátoři (5 SPR, 12 ABB) a hosté ( místostarosta Poruby, Rádio Orion 3 ) – celková účast na akci : 162 osob. O sportovce, jejich doprovod i hosty bylo po celou dobu dobře postaráno ( tradičně zajištěn pitný režim, lehká svačinka, teplý oběd; každé soutěžící družstvo obdrželo pohár dle umístění a drobné upomínkové dary, o které se postarali sponzoři; hráči pak Účastnický list a medaili; navíc byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči z řad mužů a žen).Všichni účastníci Krajské olympiády, především pak samotní soutěžící se radovali nejen ze svých úspěchů, ale nadšeně aplaudovali také ostatním spoluhráčům. Učastníci této sportovní akce v závěru vyhodnotili olympiádu jako velmi zdařilou a to nejen po stránce organizační, ale byla vyzvednuta příležitost setkávání handicapovaných sportovců  v rámci celého kraje.
Vítězem celého sportovního klání 2011  se stal tým pořádajícího klubu Chachaři I.  Ostrava ( se ziskem 323 bodů ), před druhým týmem klubu Žijeme  SPMP Ostrava     ( 285 bodů ),  třetí místo obsadili Chachaři II ( 284 bodů ).
 

DUBEN   2011 - návštěva ÚMOb Ostrava-Poruba
Po předchozí domluvě s místostarostou panem Janem Dekickým, klienti SPR poruba.jpgnavštívili ÚMOb Poruba.  Návštěva byla zároveň exkurzí, kterou nás provázela pracovnice úřadu paní Ing. Milena Jochymová. V prostorách porubské radnice se nachází Galerie na schodech, kde zrovna probíhala výstava fotografií, které jsme si prohlédli. Klienti byli dále prostřednictvím Ing. Mi. Jochymové podrobně seznámeni s činnostmi, které vykonává starosta, místostarosta a ostatní pracovníci obce. Dále pak jim bylo vysvětleno, co všechno můžeme vyřídit na obecním úřadu – pas, OP, místo na parkování, poplatky za psa, uzavření sňatku….atd. Jako bonus na závěr si pro nás pracovnice úřadu připravila překvapení – vstoupili jsme do obřadní síně a zde si klienti mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá svatební obřad

 

Ostravské muzeum výstava – J.Lucemburský „Král který létal „  
Dne 7.3. 2011 jsme se této výstavy zúčastnily i my. Přivítaly nás nově rekonstruované kral.jpgprostory Ostravského muzea. Zvláštností jsou skleněné podlahy, které ukrývají kamenné základy této bývalé měšťanské budovy. Muzeum má několik stálých expozic, nás, ale tentokráte zajímala výstava o Janu Lucemburském. Výstava je rozdělena do 4 expozic. První  nazvaná „První rytíř Evropy“ nás seznámí s dobou Jana Lucemburského, jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů a bitev, který neustále cestoval po Evropě. . Druhá, historicko-archeologická část výstavy – „Ostrava středověká“ – je věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav (slezské i moravské). Třetí část nazvaná „Král cizinec – ukázka  moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století . Poslední segment „Král diplomat“ představil velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla

 

Den s poslancem Parlamentu ČR
V pátek 4.3.2011 navštívil  SPR – denní stacionář poslanec Parlamentu ČR  pan  Bc. Adam Rykala.
Spolu se svou asistentkou přišli pozdravit klienty a zaměstnance SPR - denního
poslanec.jpgstacionáře. Pan poslanec se seznámil s projektem denního stacionáře a stal se účastníkem pátečního programu. Klienti si plnili povinnosti běžného pracovního dne a ze zvoleného programu, kterým si uskutečňovali stanovené denní cíle je nevyrušila ani návštěva. Jedním z úkolů, který si na tento den stanovili v rámci plánovaných dlouhodobých cílů vedoucích k osamostatňování a přípravu na samostatný způsob života v podporovaném bydlení, byla příprava svačinky. Pátek byl ve znamení sladkostí - pekli borůvkový koláč. Škoda, že pan poslanec měl málo času. Kdyby mohl zůstat déle, určitě by si pochutnal. Pan Bc. A.Rykala si prohlédl celý objekt SPR a zajímal se o jednotlivé klienty, jejich výsledky ve výchovně-vzdělávacích a pracovně-rehabilitačních programech a další plány denního stacionáře. Vyslovil podporu snahám pracovníkům střediska při inovací projektu a slíbil, že i v budoucnu nás bude navštěvovat

 
Hasičské muzeum města Ostravy
Dne 24.2. 2011 klienti Střediska pracovní rehabilitace navštívili Hasičské muzeum v hasici.jpgOstravě – Přívoze. Samotnou expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí. Prohlídka je doprovázena výkladem průvodce. Výhodou je, že muzeum je bezbariérové. Klienti byli návštěvou muzea nadšeni. Podívejte se sami.  
 
SPR OSTRAVA obdrželo do užívání automobil zn. FORD TRANZIT
V loňském roce nás kontaktovala firma Kompakt s.r.o. Poděbrady, jmenovitě zástupce firmy pan Břetislav Božoň, který se zajímal o programy v SPR - Denním stacionáři a nabídl ford.jpgpomoc našim klientům – zajištění automobilu, který jim umožní účast v programech denního pobytu i klubových činností, probíhajících formou zájmových kroužků na společenských, kulturních a sportovních akcích.
Začátkem roku 2011 přišla dobrá zpráva, že nám bude v rámci projektu „Sociální automobil“ předán do užívání nový FORD TRANZIT a dne 15.2.2011 k tomuto slavnostnímu aktu opravdu došlo. Slavností předání se konalo v restauraci VARNA, Václavská 1241, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory za přítomnosti zástupců firem, republikového výboru SPMP ČR, státních institucí a regionální televize. Za Statutární město Ostrava, SVZ přijala účast vedoucí  sociálního odboru  Mgr. J.Rovňáková, za SMO - Městský obvod Ostrava - Poruba  místostarosta  pan Jan Dekický, za republikový výbor SPMP ČR Aleš Hanke.
Projekt mohl být realizován díky firmám, které si zakoupily reklamní plochy na tomto vozidle,za obchodní zástupce fa Kompakt alespoň jmenovitě děkujeme Ing.Kleinové, panu Šímovi, Šímovi,Tůmovi a píSpurné, kteří svou práci přispěli k předání vozu.
 
SPOLUPRÁCE  SPR Ostrava – denního stacionáře a  Galerie - NOVÉ SÍNĚ Ostrava – Poruba
V galerijním prostoru Nové síně v Ostravě – Porubě se od 27.12.2010 do 31.1. 2011 uskutečnila již tradiční výstava s názvem Svě podle nás. Tentokrát své umění představili nevidomí a mentálně postiženi umělci občanského sdružení Slepíši.
Ke spolupráci bylo přizváno i Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, které v doprovodných vzdělávacích programech nabídlo návštěvníkům výstavy formou prezentace možnost seznámit se vice o cílech, cílové skupině a programové nabídce v našem zařízení.